99088685, 88080743, 90090171
info@msel.mn
  • SATEC дэлхийд тэргүүлэгч компани

    Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгч МСЭЛ ХХК

  • OMICRON-НЫ АЛБАН ЁСНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ МСЭЛ ХХК

    ДЭЛХИЙД ТЭРГҮҮЛЭХ КОМПАНИ

  • ZENON-ны Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгч

    МСЭЛ ХХК

Үйлчилгээ

Хамтран ажилладаг байгууллагууд
Ану сервис ХХК
Цагаан Хорол
М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК
МСЭЛ ХХК
ЦДҮС ТӨХК
Алтай Трест ХХК